Toegankelijke communicatie
Wij houden van eenvoud. Hoe ingewikkeld een onderwerp ook lijkt: wij brengen het terug tot de essentie. Het digitaal toegankelijk maken van informatie is één van onze belangrijke pijlers. We werken aan de wereld van morgen. Een wereld waarin écht ieder mens mee kan doen. We werken volgens de richtlijn WCAG 2.1. Alle communicatie leveren we digitaal toegankelijk inclusief PAC 2021-checker, de hoogste standaard.

Belangrijke informatie
We kijken naar elkaar om en proberen op onze eigen wijze te verbinden. Bijvoorbeeld door belangrijke informatie voor iedereen toegankelijk maken. Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk daarbij aan mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, doof of slechthorend, motorisch beperkt of zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd.

Samenleving
Websites en apps die digitaal toegankelijk zijn kunnen ook door deze mensen goed worden gebruikt. In onze samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers. En veel mensen willen dat ook helemaal niet missen.

Iedereen kan meedoen
Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor alle overheidsinstanties. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. En kan echt iedereen meedoen! Wij maken een digitale omgeving toegankelijk door documenten zo vorm te geven dat digitale drempels worden weggenomen voor een heel grote groep mensen.